Legal Information

Terms of use and Charter

Artikel 1 : Beschrijving van de site

Deze website is te bereiken op de volgende URL : https://www.pilotpen.nl/nl/ (hereafter the "Website").

De uitgever van de site is het bedrijf PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA met een kapitaal van € 7.216.936, ingeschreven in het RCS 399 424 753 Annecy, met het hoofdkantoor in EAP La Caille - Saint Martin Bellevue - 74.350 Allonzier-La-Caille, vertegenwoordigd door Yasuyuki KAZAOKA, terdege gemachtigd voor de toepassing hiervan.

De website wordt gehost door OXALIDE SASU - https://www.oxalide.com/, gevestigd op Boulevard de Strasbourg 25, 75010 Parijs, Telefoon: +33 1 75 77 16 50.

Artikel 2: Gratis service

Het gebruik van deze service, door PILOT CORPORATION van Europa beschreven in de algemene voorwaarden, is volledig gratis.

Echter, het gebruik van apparatuur (computer , telefoon, software, telecommunicatie, enz.) is de verantwoordelijkheid van de gebruikers, evenals de kosten voor verbinding met het internet.

Artikel 3: Exclusief eigendom

De site en de inhoud ervan zijn het exclusieve eigendom van PILOT CORPORATION OF EUROPE. Naast eenvoudige raadpleging van de site op het internet, is elk ander gebruik van de site of de inhoud ervan behoudens toestemming van de PILOT CORPORATION VAN EUROPA.

Artikel 4: Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruikers zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978. Elke gebruiker heeft recht op toegang, corrigeren of verwijderen van informatie die over hem/haar gaat. Om dit te doen, neem dan contact op met PILOT CORPORATION OF EUROPE, contact@piloteurope.com. Deze informatie is bedoeld voor commerciële of promotionele doeleinden. Indien van toepassing kan PILOT CORPORATION OF EUROPE deze gegevens nodig hebben voor handelsbetrekkingen.

Artikel 5: Gebruik van cookies

PILOT CORPORATION OF EUROPE zal gebruik maken van cookies op haar website. When you visit our Site for the first time, we inform you that we use cookies, with the help of an information banner shown at the foot of the page. By continuing your browsing on our Site when this banner is shown, you consent to our use of cookies.

A cookie is a text file placed on the hard disk by a Web pages server. Cookies cannot run programmes or introduce a virus to the computer. Cookies are attributed uniquely and can only be read by a Web server of the domain which issued the cookie.

The cookies issued by our Site are used for :

  • obtaining statistics about the use and volumes of visits to our Site in order to improve the performance of our services. We use Google Analytics or any similar analytic tool. The information collected is aggregated and does not allow individual identification. To find out more about Google Analytics : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • adapting the presentation of our Site to the display preferences of your terminal (language used, display resolution, operating system used, etc.);
  • memorising the information you have transmitted to our Site to facilitate access to your account or to a game in order to avoid your having to identify yourself several times in one session.

Cookies issued on our Site by third party applications

We are likely to include on our Site computer applications from third parties, such as the Facebook or Twitter social network buttons... The social network is likely to identify you thanks to this button, even if you did not use it when you consulted our Site. We have no control over the process used by the social networks who act for themselves. For more information concerning cookies and the use of your personal data by these social networks, we advise you to consult the policies and general conditions for use of these social networks.

Management of your preferences concerning cookies

You may choose to save the cookies on your terminal or on the contrary refuse them by configuring your browser. The configuration of each browser being different, we give below the information which will enable you to find out how to modify your wishes regarding Cookies. You may also contact the Site http://youronlinechoices.com, and follow the instructions proposed by this Site to help you control, authorise or block the cookies held in your terminal.

Artikel 6: Risico’s op internet netwerk

Deze website is 24 uur per dag beschikbaar, zeven dagen per week, behalve in geval van overmacht of door een gebeurtenis buiten de controle van PILOT CORPORATION OF EUROPE en onder voorbehoud van onderhoudsperiodes en eventuele storingen.

Overdrachtsnelheden en responstijden circulerend tussen het internet en het platform van de site zijn niet gewaarborgd door PILOT CORPORATION OF EUROPE. Immers, de snelheid van de informatiestroom valt niet onder het verlenen van de toegang aangeboden door PILOT CORPORATION OF EUROPE, maar onder de inherente eigenschappen van het netwerkverkeer.

PILOT CORPORATION OF EUROPE herinnert gebruikers de mogelijkheden en beperkingen van het internet en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik maken van het netwerk via de site.

Meer specifiek, PILOT CORPORATION OF EUROPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade materieel of immaterieel, veroorzaakt door de gebruikers, aan hun computerapparatuur en gegevens die daarin zijn opgeslagen en de mogelijke persoonlijke, professionele of zakelijke gevolgen.

PILOT CORPORATION OF EUROPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van persoonlijke items op delen van de site.

PILOT CORPORATION OF EUROPE kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meer gebruikers geen verbinding kan maken met de website als gevolg van een technische storing of door overbelasting van het netwerk.

Artikel 7: Schorsing en beëindiging

PILOT CORPORATION OF EUROPE kan eenzijdig en op elk moment tijdelijk of definitief de website onderbreken zonder aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

Artikel 8: Derden

De webpagina's kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites van afzonderlijke bedrijven waarop PILOT CORPORATION OF EUROPE geen enkele controle op heeft. PILOT CORPORATION OF EUROPE neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of de inhoud waarop deze sites kunnen terugkeren.

Artikel 9: Overige

PILOT CORPORATION OF EUROPE is vrij om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden wordt opgelegd aan de gebruikers.

De algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht en eventuele geschillen die voortvloeien uit de prestaties en/of de interpretatie zullen worden onderworpen aan de Franse rechtbanken.

Het is strikt verboden om de naam “PILOT CORPORATION OF EUROPE” te gebruiken of te verveelvoudigen, alsmede het logo en alle merken, modellen genoemd en/of weergegeven op deze site of een site die daaraan is gekoppeld, in welke hoedanigheid ook en in het bijzonder voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PILOT CORPORATION OF EUROPE.

De geïllustreerde afbeeldingen op deze site zijn afkomstig uit de bibliotheek van PILOT CORPORATION OF EUROPE. (eventueel invoegen voor offertes).

Deze website is aangegeven bij de Commission Nationale Informatique et Libertes n°754738.

© 2017 - PILOT CORPORATION OF EUROPE – Alle rechten voorbehouden.

Kijk verder